ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin ‘den Ekmek Fiyat Tarifesi İle İlgili Açıklama

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ekmek fiyatı ile ilgili bilgilendirme ve açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

4 no’lu Meslek Komitemizden ilgili Esnaf Odası ile müzakere edilerek mutabık kalındığı bilgisi ile Yönetim Kurulumuza gelen ekmek fiyatı tarife talebi Meclisimizin 27.05.2016 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 250 gr ekmek için 1,25 TL, pide için 1,50 TL önerilen fiyat onaylanmış idi.

2016 Mayıs ayında onaylanan bu tarifeye Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından " bu zammın toplum gerçeğini yansıtmaması " gerekçesi ile itiraz edilmiş ve dava açılmıştır.

Belediyenin itirazı sürecinde kurulan Komisyonda Esnaf Odaları Birliği, üyelerinin ekmek fiyatının artışı yönünde bir talebi olmadığını beyan ettiğinden dolayı Odamızın vermiş olduğu ekmek fiyatı tarifesi reddedilmiştir.

Çanakkale Belediyesinin itirazı ile ilgili 27.06.2016 tarihinde açmış olduğu dava da devam etmektedir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin bu yıl zam talebine ilişkin kurulan Komisyonlarda; Odamızca geçen yıl verilen ekmek fiyatı dava konusu olduğundan ve dava devam ettiğinden yeni bir karar alınamayacağı yönünde görüş bildirilmiştir.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, her zaman üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaktadır. Üyelerinin ekonomik hayatlarına zora sokacak bir duruma asla müsaade edilmeyeceği gibi dava konusu olan bir kararımız varken üzerine karar alınmaması yasalara saygımızdandır.

Saygılarımızla,

Bülend ENGİN
Yönetim Kurulu Başkanı