Bülend Engin Başkanlığında ÇTSO Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Bir önceki toplantı tutanağı okunarak onaylandı. 2017 yılı yurt dışı fuar takvimi değerlendirildi. Listenin değerlendirilerek ziyaret edilecek fuarlar ve iş ziyaretlerinin programının yapılmasına karar verildi.

 

4 no'lu Komite Kararı okundu. Ekmek tarifesi ile ilgili konunun görüşüldüğü ve mahkeme süreci devam ettiğinden mahkeme sonuçlanana kadar tarife verilmemesine karar verildiği görülerek uygun bulundu. 12 Mayıs 2017 Cuma günü yapılacak Komisyon toplantısına Genel Sekreter Sema Sandal'ın katılmasına ve Komite görüşünün iletilmesine karar verildi.

 

Çanakkale Belediyesi'nin kayıt dışı ekmek üretimi ile ilgili yazımıza cevabi yazısı okundu. Yapılan denetimlerde menşei belli olmayan ekmeklerin alınarak imha edildiği ve kayıtdışı ekmeklerin üretimi ve satışının kontrollerinin Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince takip edileceğinin bildirildiği görüldü. İlgili Komite ve üyelere iletilmesine karar verildi.

 

S.S.Çanakkale Ticaret Küçük Sanayi Sitesi Koop. Proje yeri olarak planlanan Işıklar Köyünde mera vasfındaki arazilerin bu vasfını kaybetmiş olmasından dolayı ve alanın ekonomiye kazandırılması amacından hareketle mera vasfının kaldırılması ve açık artırma usulü ile satışa çıkarılması için tekrar girişimde bulunulmasına ve çalışmaların güncellenmesine karar verildi.

 

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü'nün 6736 Sayılı Kanun ile ilgili yazısı okundu. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmadıkları için Kanundan yararlanma hakkı sona ermiş mükelleflere getirilen ödeme imkanı ile ilgili duyuru yapılmasına karar verildi.

 

TOBB 73.Genel Kurul Programı hakkında bilgi verildi.

Ayvacık Belediyesinin 2018 Emlak Beyan Dönemi çalışmalarına ilişkin kurulacak Takdir Komisyonuna Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Selçuk Erdoğan'ın görevlendirilmesine karar verildi.

 

AEP Anadolu Etap A.Ş'nin Özbek Köyünde 1150 dekarlık alanda sürdürdükleri tarımsal üretim faaliyetleri ile ilgili sulama sıkıntılarını belirten yazıları üzerine ilgili kurumlara yazılarak konunun takibine karar verildi.

ABİGEM A.Ş.'nin Online Eğitim Platformu konulu yazısı değerlendirildi.
Ayrıntılı bilgi alınmasına karar verildi.

 

Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi Müdürlüğünün yazısı okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin kendisinin değerlendireceğini belirtti.

Çanakkale Genç 1915 Kulüp Başkanlığının yazısı değerlendirildi.

Rayiç fiyat tespitlerinin görüşüldü, salon tahsis talepleri karara bağlandı.

Tesciller/terkinler hakkında değerlendirme sunumu, sair evrak, ödemelerin onayı, 2017 Nisan ayı mizanının tetkik ve onayının ardından gündeme gelen diğer konuların görüşülmesi ile toplantı sona erdi.