Bülend Engin'in Başkanı Olduğu ÇTSO Yönetim Kurulu Toplandı

Bülend Engin Başkanı Olduğu ÇTSO Yönetim Kurulu ToplandıNisan ayı Komite kararları görüşüldü.

Umurbey Belediyesinin Takdir Komisyonu Üyeliği ile ilgili yazısı üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Emin Bacak görevlendirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Saros Yönetim Planı ile ilgili yapılacak toplantı hakkındaki yazısı okundu. Genel Sekreter Sema Sandal'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Rayiç fiyat tespitleri değerlendirildi.

Salon tahsis talepleri görüşülerek karara bağlandı.

05 Mayıs 2017 Cuma günü Odamızı ziyaret edecek olan Rize Ticaret ve Sanayi Odası'nın ziyaret programı hakkında bilgi verildi. Tüm Meclis Üyelerine duyurulmasına karar verildi.

Tesciller/terkinler hakkında değerlendirme sunumu, sair evrak, ödemelerin onayının ardından gündeme gelen diğer konulara geçildi.