Çtso Yönetim Kurulu Bülend Engin Başkanlığında Toplandı

Çtso Yönetim Kurulu Bülend Engin Başkanlığında ToplandıMayıs ayı içerisinde yapılacak olan TOBB Genel Kurula katılım ile ilgili görüşüldü.

28 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan İl İstihdam Kurulu toplantısına Başkan Yardımcısı Selçuk Semizoğlu ile Genel Sekreter Sema Sandal'ın katılmasına karar verildi.

Rayiç fiyat tespitine yönelik yazılar ve yapılan araştırmalar değerlendirildi.

İstanbul Sanayi Odası ziyaret programı hakkında bilgi verildi ve Mecliste de duyurulmasına karar verildi.

Komitelerden gelen azami fiyat tarife talepleri değerlendirildi ve uygun bulunarak Meclise sunulmasına karar verildi.

Salon tahsis talepleri karara bağlandı.

Tesciller/terkinler hakkında değerlendirme sunumu, sair evrak, ödemelerin onayının ardından gündeme gelen diğer konuların görüşülmesi ile toplantı sona erdi.